282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


2.2.4 Personeel


Bestanddelen
Instruktie voor de koster en voorzanger, vastgesteld door de predikant en de kerkvoogdij; authentiek afschrift, 1859, 1 stuk
Instruktie voor de onderwijzer van de bijzondere school, vastgesteld door de kerkvoogdij, 1864, 1 stuk
Instruktie voor de organist, opgemaakt door de kerkvoogdij; concept, met afschriften, 1876, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de onderwijzers (tevens koster en voorzanger), 1810 - 1903, 1 omslag
Instruktie voor de onderwijzer en reglement voor de bijzondere school; met afschrift, 1876, 1 omslag