282 Nederlands Hervormde Gemeente Overasselt en Nederasselt 1639 - 1967


2.2.5.4 Kerkgebouw


Bestanddelen
Brief van de predikant F.H. Moorrees aan het Classicaal Bestuur betreffende de financiering van de predikantsplaats en het onderhoud van de predikantswoning en het kerkgebouw; concept, 1846,
Stukken betreffende de restauratie van het Nederlands Hervormde kerkgebouw te Overasselt; met plattegrond, 1906 - 1908, 1 omslag
Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van de restauratie van de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente in Nederasselt; met tekeningen, 1934, 1 omslag
Stukken betreffende het plan tot restauratie van de Nederlands Hervormde kerk te Overasselt; met tekening, 1954, 1 omslag
Stukken betreffende de restauratie van de Nederlands Hervormde kerk te Overasselt, 1962 - 1968, 2 omslag
Stukken betreffende de vervanging van de in de oorlog geroofde klok van de kerk van Nederasselt, 1950, 1 omslag
Onderhandse akte, waarbij door de kerkvoogdij een aantal banken in de kerk van Overasselt verpacht worden, 1891, 1 stuk
Spaarboekje van de Spaarbank te Nijmegen op naam van het orgelfonds, 1954 - 1955, 1 deel