326 Nijmeegs Studentendispuut De Kabeljauwschen 1947 - 1988


9 Aanvulling 2007


Bestanddelen
Motie ingediend tijdens de diesvergadering van 5 juni 1948, 1948, 1 stuk
Jaarrekening 1948-1949 en begroting 1949-1950, 1949, 3 stuk
Tafelrede uitgesproken door H.G.J. Onderdenwijngaard na het diner tijdens een dies van het dispuut, met later gemaakt afschrift, ca. 1950, 2 stuk
Logboek van belevenissen van het dispuut in het algemeen en diverse leden in het bijzonder, bijgehouden door diverse auteurs, fotografen en tekenaars, 1952 - 1955, 1 deel
Dubbelen van foto's van de bestuursleden Kelderman en Brouns, de anatomische les van prof. Bosch en dispuutsbijeenkomsten gemaakt door J.B. van Haperen, ca. 1953, 1 omslag
Menukaart van J.M.G. Meulenberg en partner voor het diner ter gelegenheid van het eerste lustrum van het dispuut. Op de achterzijde de handtekeningen van dispuutsleden, 1954, 1 stuk
Stembiljet voor bestuursverkiezing, ca. 1957, 1 stuk
Kwitantie voor J. van Dam voor betaalde contributie over 1958-1959, 1958, 1 stuk
Uitnodiging voor de viering van het tweede lustrum van het dispuut in de societeit Roland. Met programma van de opvoering van Indische danslegenden door Indra Kamadjojo, 1959, 2 stuk
Dankbetuiging van B. van Ogtrop s.j. voor de belangstelling bij zijn afscheid als studentenmoderator, 1959, 1 stuk
Circulaire met mededelingen betreffende de introductietijd van het Nijmeegsch Studentencorps, uitgereikt tijdens de inschrijving aan de Nijmeegse universiteit, z.j., 1 stuk
Uitnodiging voor een feest in het atelier van Ted Felen en het doctoraal examen I notariaat van H.A.C.M. van Iersel, ca. 1970,
Liederen en rijmen over dispuutsleden en het Nijmeegs studentenleven , beginnend met een potpourri "Op reis naar Den Bosch!", z.j., 1 omslag
Ingekomen convocaten voor de promotie van J.Th.M. Burghouts en A. Hilhorst, 1970 - 1976, 2 stuk
Stukken betreffende de organisatie van de reuni ter gelegenheid van het zevende lustrum, gehouden in Cafe-restaurant 't Zwaantje te Mook, 1987 - 1988, 1 omslag
Fotoserie van de reunie ter gelegenheid van het zevende lustrum, gehouden in Cafe-restaurant 't Zwaantje te Mook, 1988, 1 omslag