149 Dienst Plantsoenen en Bosbeheer Gemeente Nijmegen 1920 - 1963


3 Documentatie


Bestanddelen
Bekendmaking door B. en W. van de voorwaarden, waarop de stadsbouwhoven Het Laauwick en Het Vischveld te Lent, en een huis met erf op het Valkhof zullen worden verkocht, 1837, 1 katern
Lijst houdende opgave van vogelsoorten, die in de periode 1931 - 1932 binnen de gemeente Nijmegen werden gesignaleerd; met bijlage, 1931 - 1932, 1 omslag
"Groenvoorziening", artikel van L.J. Fréquin in "Nijmegen op de steigers van de toekomst", uitgave van De Bouwrevue, tijdschrift voor bouwnijverheid, scheepvaart, luchtvaart, industrie en transportwezen, 1959, 1 stuk
"Het gezicht van Nijmegen", herdruk van Tussen de Rails, maandblad voor de Nederlandse Spoorwegen, 1961, 1 stuk
"Enige aantekeningen over het stadspark De Goffert te Nijmegen", artikel van L.J. Fréquin voor het vakblad De Boomkwekerij, 1962, 1 stuk