649 Scholengemeenschap De Kronenburg Nijmegen 1901 - 1994


1.2.2.3 Studieresultaten en examens


Bestanddelen
Rapportcijferlijsten, 1901 - 1989, 47 omslag; 13 band; 1 doos; 67 deel
Cijferlijsten van het bedrijfsexamen 'Aspirant gezel', 1965, 1 omslag
Cijferlijsten en andere stukken van eindexamens van de Middelbare school voor scheepswerktuigkunde (MSvS), 1984 - 1986, 5 omslag
Cijferlijsten en andere stukken betreffende eindexamens, 1977 - 1982, 1 omslag
Rapport-, schoolonderzoek- en eindexamencijferlijsten, geordend op schooljaar, 1988 - 1994, 6 doos
Cijferlijsten en duplicaatdiploma's van de cursussen booglassen en autogene metaalbewerking, 1986 - 1988, 1 omslag
Verslagen van rapportvergaderingen, 1966 - 1974, 1 deel
Verslagen van rapport-, examen- en diplomavergaderingen van de Middelbare School voor Scheepswerktuigkundigen (MSvS), 1969 - 1988, 1 deel
Concepten van ingevulde formulieren met statistische gegevens over eindexamenkandidaten, bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1981, 2 omslag
Modellen van diploma's, rapporten, cijferlijsten en andere stukken, 1970 - 1989, 1 omslag