375 Kapittel en Parochie van St. Steven te Nijmegen (1444) 1475 - 1637


4.2 Jaarrekeningen


Bestanddelen
'Liber rationaris', staat van verantwoording van de inkomsten en uitgaven van het kapittel door de provisoren Jacobus Lossert en Petrus Groeninghen, 1572 - 1573, 1 deel
Rekenboek van de kerkmeester Lambert Buys over 1585 apr - 1587 mrt; met een lijst 'vander kircke silverwerk', 1590 , 1585 - 1587, 1590, 1 deel
Rekening opgemaakt door kerkmeester Buys en afgehoord op 10 juli 1587 door gecommitteerden uit de raad en een meester van het Sinterclaasgilde, 1585-1587,
'Restanden in praesentijs', lijst van nog te ontvangen jaarlijkse inkomsten over de jaren 1587/88 en 1588/89, 1587 - 1589, 1 deel