375 Kapittel en Parochie van St. Steven te Nijmegen (1444) 1475 - 1637


Archiefvormer
Geautoriseerde naamKapittel en parochie van St. Steven Nijmegen
Soort entiteitOrganisatie
Type instellingParticulier
Datering1475-1700
PlaatsNijmegen
Kleve
RechtsvormRooms Katholiek kerkelijk bestuursorgaan
 Zie uitgebreide beschrijving in Kennisbank Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Geschiedenis van het archiefEen groot gedeelte van het kapittelarchief is tijdens de beroeringen in de zestiende eeuw en ook daarna nog verloren gegaan; wel behield de stad de stukken die voor het beheer van de geestelijke goederen onmisbaar waren, maar op het behoud van de rest stelde men geen prijs. In 1626 nog werd een partij zogenaamd waardeloos papier uit de kerk- en kloosterarchieven voor enkele stuivers per pond verkocht. Men moet zich dan ook geen al te gunstige voorstelling maken van wat nog is overgebleven van het oorspronkelijke archief van het kapittel van St. Steven.