174 Wethouder J.H. Graadt van Roggen over de uitleg van de stad 1852 - 1905


3 Voortzetting van de uitleg


Bestanddelen
Stukken betreffende de ruiling van militaire terreinen en gebouwen tussen het Rijk en de Gemeente, 1897 - 1901, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop van huizen aan de Roomse Voet, 1899, 1900, 1 omslag
Stukken betreffende de ruiling van Militaire gronden en gebouwen tussen het Rijk en de Gemeente, 1901, 1 pak
Stukken betreffende de aanleg van straten tussen de Daalseweg en de Berg en Dalseweg (de latere Van den Havestraat); Met drie tekeningen, 1895 - 1900, 1 omslag
Stukken betreffende het plan van Graadt van Roggen tot stichting van een volkspark in de omgeving van de Kwakkenberg en Mariënboom, 1899, 1 omslag
Stukken en knipsels betreffende kazernen der Koloniale Reserve, 1897 - 1898, 1 omslag
Afschriften van stukkken betreffende de kazernen, toebehorend aan de Gemeente, in gebruik bij het Rijk, 1860, 1 omslag
Brief van W.C.A. Hofkamp aan Graadt van Roggen over de verdere uitleg der stad, 1893, 1 stuk
Stukken betreffende een in 1889 tussen de Gemeente en de heer Vonck de Both gedane ruiling van gronden, gelegen aan de Burghardt van den Berghstraat, waarover Vonck de Both rectificatie verzoekt; met tekening, 1895 - 1896, 1 omslag
Stukken betreffende onderhandelingen tot aankoop door de Gemeente van huizen langs de Voerweg, 1896 - 1899, 1 omslag
Stukken betreffende het geschil tussen de Gemeente en W.H. Puyn inzake het bezit van een perceel grond aan de Waalkade, 1897 - 1899, 1 omslag
Krantenknipsel, bevattende een artikel bij het overlijden van J. van Meel, wethouder, 1898, 1 stuk
Stukken betreffende de aankoop van huizen en gronden aan de Rozemarijngas en de aanleg van het plantsoen volgens ontwerp van Liévin Rosseels, 1897 - 1899, 1 omslag; 1 tekening
Stukken betreffende de wegruiming van bomen in de Reinoldstraat, 1899, 1900, 1 omslag
Stukken betreffende de grond aan de straatweg van Nijmegen naar Ubbergen, in ruil verkregen met J.F. Lips, 1901 - 1902, 1 omslag