1133 Karel, H.J. (1913) 1925 - 1951


1 Archief


Bestanddelen
Zakboekje van de Vrijwillige Landstormkorps Motordienst, 1925, 1 deel
Uittreksels van een akte van verkoop door drukker en uitgever C.A. Vieweg aan de NV De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, voorheen C.A. Vieweg & Zoon van het pand Van Broeckhuijzenstraat 46, 1930; met retroactum 1913, 1 omslag
Stukken betreffende het beheer van het vermogen van H.J. Karel door het Nederlandsch Beheersintituut., 1937, 1945 - 1949, 1 omslag
Stukken betreffende de motorrijwielhandel Henri. J.Karel Motoren aan de Mariënburg 72, 1941 - 1948, 1 omslag
Onderhandse akte van verhuur door C.D. Bouwens-Cramer te Hees van een winkel met kelder aan de Mariënburg 72, 1944, 1 stuk
Stukken betreffende het proces tegen H.J. Karel, wegens lidmaatschap van de NSB en hulp en steun aan de vijand, 1945 - 1951, 2 omslag