52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


1.2.2.2.1.4.4 Infrastruktuur


Bestanddelen
Registers van verkochte bouwterreinen, met klapper op naam van de koper, 1903 - 1939, 1947 - 1951, 2 deel
Stukken betreffende de aanleg van wegen, de grenswijziging van wegen, de afscheiding tussen wegen en terreinen in verband met de aankoop of verkoop van grond voor woningbouw, 1912 - 1939, 127 omslag
Register houdende opgaven van gegevens betreffende de aansluiting van panden op het gemeentelijk rioleringsnet, met index op straatnaam, 1914 - 1922, 1 deel
Stukken betreffende de naamgeving van in aanleg zijnde straten en de wijziging van namen van reeds aangelegde straten, met plattegronden, 1921 - 1922, 1927 - 1951, 38 omslag
Tafel op inventarisnummers 703 - 740, 1921 - 1951, 1 stuk
Stukken betreffende de naamgeving van in aanleg zijnde straten en de wijziging van namen van reeds aangelegde straten, met plattegronden, 1923, 1948 - 1951, 1 omslag
Tekeningen en plattegronden ten behoeve van werkzaamheden aan en langs wegen, voornamelijk in verband met de aanleg van riolering, 1925 - 1948, 4 omslag
Stukken betreffende de kontakten met de direkteur van de Keuringsdienst voor Waren en met de rijksveeteeltconsulent over de (ver) bouw van boerderijen en veestallen, 1927 - 1941, 1 omslag
Stukken betreffende de aankoop van onbewoonbare woningen aan de Valkenburgseweg in verband met de verbreding van die weg; met tekeningen, 1931, 1939, 1949 - 1953, 1 omslag
Circulaire van de Commissaris van de Koningin houdende verzoek om voorbereidingen te treffen tot uitvoering van woningbouwplannen, 1941, 1 stuk
Stukken betreffende de watervoorziening van de percelen Heyendaalseweg 230, 240, 242; met tekening, 1949 - 1950, 1 omslag