52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


1.2.2.2.1.4.2 Bouw door woningbouwverenigingen


Bestanddelen
Stukken betreffende de bouw van woningen, in exploitatie bij woningbouwverenigingen; met tekeningen, 1918 - 1952, 62 omslag
Stukken betreffende aanvragen voor rijkspremie ten behoeve van de bouw van woningen, in exploitatie bij woningbouwverenigingen, met tekeningen, 1921 - 1927, 17 omslag
Lijst van nieuwbouwprojecten, in exploitatie bij Woningvereniging "Nijmegen" ( in het kader van het plan Willemsweg IV, 255 woningen) met opgave van de reeds door B. en W. betaalbaar gestelde termijnen, 1925, 1 stuk
Missive van B. en W. aan de direkteur der Elektriciteitswerken met het verzoek bij de verbetering der straatverlichting op de Wolfskuilseweg rekening te houden met de oprichting van 93 woningen en 4 winkels nabij deze weg, 1927, 1 stuk
Missive van B. en W. inzake het tarief van aansluiting van percelen van woningbouwverenigingen aan het waterleidingnet, 1933, 1 stuk
Missive van B. en W. aan de besturen der woningbouwstichting "Opgang" en arbeidersbouwvereniging "de Gezonde Woning" houdende verzoek om bij de bouw van woningen op het terrein Broerdijk - Dommer van Poldersveldtweg beperkende voorwaarden in de bestekken op te nemen in verband met een verkorting van de werkweek, 1933, 1 stuk
Lijst houdende maatstaven ter bepaling van de fasen in de bouw van woningen, waarop betalingstermijnen vervallen, 1875 - 1951, 1 stuk