52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


1.2.2.2.1.4.3 Bouw door particulieren


Bestanddelen
Stukken betreffende aanvragen voor rijkspremie ten behoeve van de bouw van particuliere woningen; alfabetisch op volgorde, met vermelding van kadastraal nummer, aantal panden en naam aanvrager, met tekeningen, 1921-1925, 1927, 1931, 1939, 130 omslag
Stukken betreffende het ontwerp van de "Algemene voorschriften voor de bouw van woonhuizen met rijkssteun", 1921, 1927, 1 omslag
Verordening houdende bepalingen voor het in bouwexploitatie brengen van gronden door particulieren, 1935, 1 stuk
Stukken betreffende de restauratie van het Besiendershuis, 1941 - 1946, 1 pak
Tekeningen voor de verbouwing van het klooster Mariënburg aan de Strikstraat, 1942, 1 omslag
Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de bouw van schouwburgen en concertzalen, 1946, 1 stuk
Tekeningen voor de bouw van 67 arbeiderswoningen aan de Marialaan en de Prinsenlaan, 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 96 woningen, 1 winkel en 3 garages aan de dr. Jan Berendsstraat, met tekeningen, 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van transformatorenhuisjes ten behoeve van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf, 1948, 1951, 1 omslag