326 Nijmeegs Studentendispuut De Kabeljauwschen 1947 - 1988


7 Archivalia betreffende activiteiten na het afsterven van het dispuut


Bestanddelen
Archief van het comité voor de organisatie van een reünie bij de gelegenheid van het vijfde lustrum van het dispuut, 1973 - 1974, 1 omslag
Archief van het comité voor de organisatie van een reünie bij gelegenheid van het zesde lustrum van het Dispuut, 1978 - 1979, 2 omslag
Correspondentie van drs. J.A.A. Bervoets naar aanleiding van werkzaamheden ter restauratie van het archief, 1979 - 1980, 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van de reünie bij de gelegenheid van het zevende lustrum: correspondentie van contactadressen in Den Haag, 1984, 1 omslag