52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


1.2.2.2.1.5.3 Verwoesting en herstel


Bestanddelen
Voorschriften, regelingen en bekendmakingen, uitgevaardigd in verband met de oorlogstoestand, betrekking hebbend op de herbouw; met tafel, 1940 - 1943, 1 pak
Staten houdende opgave van geleden oorlogsschade aan eigendommen van de gemeente, 1941, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van schade ten gevolge van bominslagen, 1941 - 1942, 6 omslag
Stukken betreffende de oprichting en de werkzaamheden van een plaatselijke groep "Technische Noodhulp'', 1942 - 1943, 1 omslag
Stukken betreffende het slopen en opruimen van door oorlogsgeweld verwoeste of beschadigde panden, 1943 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende de raming der benodigde bouwmaterialen, de toegestane kosten, de prijzen en de levering van materialen voor de wederopbouw, 1943 - 1946, 1 omslag
Lijsten houdende opgave van verwoeste en beschadigde panden, ingedeeld per straat, 1944, 1 omslag
Staten houdende opgave van de ten gevolge van het bombardement van 22 februari 1944 onbewoonbaar verklaarde percelen, 1944, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van het aantal vernielde woningen, al dan niet meer bewoonbaar te maken, 1944, 1 omslag
Lijsten met gegevens over de aard der beschadigingen aan getroffen panden, 1944 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van noodwoningen; met tekeningen, 1944 - 1945, 1949, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van noodwinkels, 1944 - 1946, 3 omslag
Stukken betreffende de afgifte van verklaringen ingevolge artikel 98 der bouwverordening voor herstelde woningen, 1944 - 1946, 1 omslag
Staten houdende opgave van verwoeste en beschadigde woningen en bedrijfsgebouwen, 1944 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave van door oorlogsgeweld verwoeste en beschadigde panden en van de vervallen huisnummers, 1944 - 1948, 1 omslag
Rapporten over het (her) bouwen van (nood) kerken, 1945, 1 omslag
Stukken betreffende het commissariaat Noodvoorziening voor de getroffen gebieden, distrikt Nijmegen, 1945, 1 omslag
Staat houdende opgave van de richtprijzen bij taxaties van oorlogsgeweldschade op prijsbasis van 1940 en 1944, 1945, 1 stuk
Straat houdende opgave van de woningtoestand van beschadigde woningen, 1945, 1 stuk
Registers houdende voorlopige opgave van de in Wereldoorlog II verwoeste panden, alfabetisch op straatnaam gerangschikt, met recapitulatie naar huurwaarde en soort van woning c.q. bedrijf, 1946, 2 deel
12