52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


1.2.2.2.3.3 Logementenverordening


Bestanddelen
Stukken betreffende het voorkomen van brand en koolmonoxydevergiftiging en het gebruik van handbrandblusapparaten, 1915, 1931, 1935, 1 omslag
Stukken betreffende de contacten met andere gemeenten over de aanpak van de problematiek der volkslogementen, 1927, 2 stuk
Rapport van de 3e subcommissie ("Volkshuisvesting") der gezondheidscommissie inzake de accomodatie van 13 volkslogementen, 1927, 1 stuk
Stukken betreffende de toepassing en de wijziging van de verordening van 17 juli 1929 houdende bepalingen omtrent logementen en andere dergelijke inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf, 1929, 1931 - 1932, 1936, 1942, 1 omslag
Register van verleende en geweigerde logementvergunningen houdende tevens aantekening van het aantal aanwezige brandblusmiddelen per logement; met klapper op straatnaam, 1931 - 1937, 1 deel
Stukken betreffende de aanvragen voor vergunningen tot het houden van een inrichting voor het verschaffen van nachtverblijf; met tekeningen, 1931 - 1942, 1944, 1947, 1951, 115 omslag
Register houdende gegevens betreffende de capaciteit van logementen en het aantal daarin aanwezige brandblusmiddelen, 1933 - 1936, 1 katern
Register van logementen op straatnaam met gegevens omtrent eigendom, capaciteit en aanwezige brandblusapparaten; met tafel, 1935 - 1955, 1 deel
Register houdende gegevens betreffende de in logementen aanwezige brandblusmiddelen, 1938, 1 deel