52 Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen 1888 - 1951


1.2.2.2.3.5 Liftenverordening


Bestanddelen
Stukken betreffende de totstandkoming, nadere uitwerking, uitvoering en wijziging van de gemeentelijke liftenverordening, 9 maart 1938 vastgesteld door de raad, 1938, 1940 - 1944, 1946 - 1947, 1950 - 1952, 1 omslag
Lijst van bij het bureau voor lifttechniek bekende, in Nijmegen aanwezige liften, 1938, 1 stuk