866 Gemeente Wamel 1818 - 1983


1.1.2.2.6.2.2.2 Watersnood 1861


Bestanddelen
Bevelschriften tot betaling door de gemeenteontvanger van Wamel, Hendrik van Beers, van vergoedingen van door de jongste waternood veroorzaakte schade aan gebouwen, landerijen en ‘vruchten van den grond’, met kwitanties van de crediteurs, 1861,
Notulen van de commissie van onderstand in geval van watersnood te Wamel, 1861, 1 omslag
Staten van de opgelopen schade,veroorzaakt door de dijkbreuken en overstroming, aan personen die hun verlies te boven kunnen komen, 1861, 1 omslag
Register van ontvangsten en uitgaven na aanleiding van opgelopen schade bij de watersnood in 1861, 1861 - 1862, 1 deel