784 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de Gemeente Bergharen 1943 - 1979


3 Volkshuisvesting, bouwen en wonen


Bestanddelen
Stukken betreffende de wederopbouw van woningen (Bhrn 14); met situatietekeningen, (1942) 1943 - 1948, 1951, 1 omslag
Stukken betreffende het toezicht op de verbetering van woningen (2.5 Bh, Bhrn 2.6); met tekening, 1943 - 1944, 1947, 1 omslag
Rapporten betreffende oorlogsschade aan woningen (Bhrn 14.2, 14.3), 1945, 3 stuk
Stukken betreffende de onteigening, vordering en het herstel van kippenhokken, bergplaatsen, beschadigde woningen en andere onderkomens, ten behoeve van het gebruik ervan als noodwoning (Bhrn 14.5), 1945 - 1947, 1 omslag
Stukken betreffende grondtransacties en de vestiging van zakelijke rechten door de gemeente ten behoeve van de woningbouw en de aanleg van wegen (Bhrn 7.8); met tekeningen, 1945 - 1978; met hiaten, 2 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met de verkrijging van de volumes voor de woningbouw en de contingenten woningwetwoningen (Bhrn 2.29), 1947, 1949, 1963, 1 omslag
'Objectdossiers' van woningwetwoningen, hoofdzakelijk betreffende de bouw; met tekeningen, 1947 - 1970; met hiaten, 6 omslag
Dossier inzake de bouw van vier premiewoningen voor bejaarden aan de Burgemeester Luskestraat te Bergharen (Bhrn 7.301); met tekeningen, 1970, 1 omslag
Dossiers inzake de bemoeienis met de particuliere woningbouw en -verbouw, alfabetisch geordend op naam van de eigenaar (Bhrn 2.2); met tekeningen, 1960 - 1968, 1971 - 1977, 1 omslag
Staten met gegevens over de voortgang van de uitvoering van werken waarvoor een bouwvergunning is verleend (Bhrn 2.3), 1949, 1 omslag
Stukken betreffende de verstrekking van gegevens over de bouwobjecten in voorbereiding aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (Bhrn 9.3), 1961 - 1976, 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met het welstandstoezicht door de Gelderse Schoonheidscommissie (4.5/1 - 61, 4.5/68 - 15), 1961 - 1968, 1 omslag
Dossier inzake het onderzoek naar de mogelijkheden tot verbetering van de gemeentewerkplaats aan de Molenweg hoek Elzendweg te Bergharen, danwel de bouw van woningen op dit terrein (Bhrn 7.701); met tekeningen en foto's, 1974-1976,