784 Technische Kring Dienst (TKD) met betrekking tot de Gemeente Bergharen 1943 - 1979


5.3.2 Lokale wegen te Hernen


Bestanddelen
Dossier inzake de aanleg van wegen en riolering op De Loffert te Hernen (Wp.333, Bhrn 5.101); met tekeningen, 1962 - 1968, 1 omslag
Dossiers inzake de verbetering van de afwatering van wegen te Hernen; met tekeningen, 1965 - 1967, 1971 - 1975, 2 omslag
Dossiers inzake de aanleg van trottoirs en parkeerstroken, alsmede de uitvoering van herstraatwerk op De Loffert te Hernen; met tekeningen, 1968 - 1972, 1973 - 1974, 2 omslag
Dossiers inzake de aanleg en reconstructie van wegen en riolering in de dorpskern van Hernen; met tekeningen, 1972 - 1977, 5 omslag
Dossier inzake de opstelling van een plan voor de reconstructie van de Zandbergseweg te Hernen (Bhrn 5.125); met tekeningen, 1974, 1 omslag
Dossier inzake de opstelling van een plan voor de aanleg van een voetpad langs de binnenbocht van de Dorpsstraat ter hoogte van de Batavierenweg te Hernen (Bhrn 5.126); met tekeningen, 1974, 1 omslag
Dossier inzake de aanleg van de Kranenhof en een gedeelte van het Vijgenbos met riolering te Hernen (Bhrn 5.129); met tekeningen, 1975 - 1976, 1 omslag
Dossier inzake de reconstructie van een gedeelte van de Dreef en het Neerveld te Hernen (Bhrn 5.130), 1975 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de reconstructie van gedeelten van de Schaarsestraat en de Aaldert te Bergharen, alsmede van het Neerveld te Hernen (Bhrn 5.135), met tekeningen, 1977 - 1978,
Dossier inzake de aanleg van een gedeelte van het Vijgenbos en het Smitskampje met riolering te Hernen (Bhrn 5.136); met tekeningen, 1977 - 1979, 1 omslag
Dossier inzake de reconstructie van het Kasteellaantje te Hernen (Bhrn 5.139); met situatietekening, 1978, 1 omslag