747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


1.1.1.1 Gemeenteraad


Bestanddelen
Alfabetische index op de raadsbesluiten van 1852 - 1855, waarachter opgenomen het kasboek van het burgerlijk armbestuur over 1879 - 1894, 1852 - 1855, 1879 - 1894, 1 deel
Presentieboek van de gemeenteraadsvergaderingen, 1827 - 1840, 1 deel
Notulenregisters van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1826 - 1938, 20 deel; 2 band
Alfabetische trefwoordenindexen op de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1847 - 1930, 2 deel
Notulenregisters van de besloten vergaderingen van de gemeenteraad, 1854, 1890 - 1951, 3 deel; 1 katern
Besluitenregisters van de gemeenteraad, 1925 - 1934, 3 band