483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.1.2.1.4.1.4.2 Exploitatie


Bestanddelen
Rapport inzake het verhaal van de schade aan de afgebrande looimolen aan de Ooijse Waaldijk, verhuurd aan Maurits de Bruin en Anthonie van Ommeren, 1716, 1 stuk
Verzoekschrift van Peter Peters om een klein stukje land aan de Groenlanden in erfpacht te mogen krijgen om daar een schuur te bouwen, 1782, 1 stuk
Register van de verpachtingen van de landerijen en van het visrecht, 1754 - 1791, 1 deel
Rapport van de commissie, benoemd in de vergadering van de geërfden van 9 maart 1834, over de vraag of de Dijkstoel bevoegd is gronden erfpacht uit te geven, 1835, 1 stuk
Voorwaarden voor en processen-verbaal van de verkoop van houtgewas, 1733 - 1741,
Onderhandse akte van verpachting van het buitendijkse visrecht, 1690, 1 stuk
Voorwaarden voor de openbare verpachting van de looimolen van de geërfden, gelegen aan de Ooijse Waaldijk, voor de tijd van 12 jaren, 1711, 1 omslag
Akten van uitgifte van grond in erfpacht met ingang van 1 januari 1836 voor de tijd van vijftien jaar, 1836, 1 omslag
Processen-verbaal van de openbare verpachting van landerijen, 1673, 1693, 1695, 1697, 1727, 5 omslag
Processen-verbaal van de openbare verkoop van gewassen, 1688 - 1837, 30 omslag
Processen-verbaal van de openbare verpachtingen van het visrecht in de Oude Waal en de daarbij horende wateren, 1800 - 1816, 5 omslag
Processen-verbaal van de openbare verpachtingen van landerijen, 1802 - 1837, 32 omslag