500 J.H. Groot BV Hoge- en Lagedruk Gieterijen - Vonkverspaning Nijmegen 1940 - 1981


1 Archief


Bestanddelen
Folders, tekeningen, dokumentatiemateriaal ten behoeve van de fabricage, z.j., 1 doos
Rapporten van het Economisch Bureau Stallaert over de bedrijven in Tilburg, Hooge Zwaluwe en Nijmegen, 1948, 1949, 1956, 1 omslag
Notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. J.H. Groot Transformatorenfabriek te Hooge Zwaluwe betreffende de opvolging van M. Groot als directeur door J.L.M. Peijs, 1949, 1 stuk
Uittreksels uit de Staatscourant betreffende de oprichting van J.H. Groot Kopergieterij en Metaalbewerking N.V. te Tilburg (1940) en van J.H. Groot Transformatorenfabriek N.V. te Hooge Zwaluwe (1948), 1940, 1948, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw en de opening van N.V. J.H. Groot Transformatorenfabriek te Hooge Zwaluwe, 1948, 1 omslag
Notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Kopergieterij en Metaalbewerking J.H. Groot te Tilburg, 1940 - 1948, 1953, 1 deel
Notulen van de Algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. Kopergieterij en Metaalbewerking J.H. Groot te Tilburg betreffende de mutaties in het aandelenbezit, 1958, 1 stuk
Notulen van de buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. J.H. Groot Kopergieterij en Metaalbewerking te Nijmegen, 1954 - 1955, 1958, 1965, 1 omslag
Uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord Brabant, 1948 - 1949, 1 omslag
Stukken betreffende de waterschade en de tegemoetkoming in de herstelkosten van de fabriek in Hooge Zwaluwe, 1953 - 1955, 1 omslag
Begroting van het bouwbedrijf W. van den Hof en Zn. van de bouwkosten van een nieuwe fabriek, 1961, 1 stuk
Akten waarbij de twee N.V.'s omgezet worden in B.V.'s met statuten, 1972, 1973, 1 omslag
Fabrieksreglement, 1955, 1 stuk
Rapporten over de moeilijkheden in de Kopergieterij, ca. 1957 - 1958, 1 omslag
Stukken betreffende het ontslag van A. Groot als direkteur van de Kopergieterij en zijn opvolging door J.L.M. Peijs, 1958, 1 omslag
Tekst van een toespraak tot het personeel van de Metaalbewerkingsfabriek naar aanleiding van de slechte toestand van de Kopergieterij, 1958, 1 stuk
Rapporten van H.T.S.-stagiaires over de toestand, de produktie, fabricagemethode en efficiency in het bedrijf, 1958 - 1966, 7 omslag
"Progress Report" van G.S. May International K.G. over de N.V. Groot; met bijlagen, 1959, 1 omslag
Notitie van ir. de J[ong] over het berekenen van de werkelijke verliescijfers van een bedrijf, ca. 1955, 1 stuk
Notitie over democratisering in het bedrijfsleven, z.j., 1 stuk