483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.1 Stukken van algemene aard


Bestanddelen
Notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College en van de Dijkstoel, 1955 - 1958, 1 band
Notulen van de vergaderingen van de Dijkstoel, 1948 - 1954, 1 band
Register van afschriften van uitgegane stukken van de dijkgraaf, 1881 - 1888, 1 deel
Register, houdende de notulen van de vergaderingen van de Dijkstoel en van het Gecombineerd College, waarin tevens opgenomen afschriften van ingekomen en stukken brieven, 1838 - 1843, 1 deel
Notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College, 1948 - 1954, 1 band
Agenda van de ingekomen stukken, beschreven onder het voorgaand nummer, 1940 - 1941, 1 deel
Notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College en van de Dijkstoel, 1943 - 1948, 1 deel
Register, houdende de notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College, waarin tot 1854 tevens opgenomen afschriften van ingekomen en uitgegane stukken, 1843 - 1943, 7 deel
Register, houdende de notulen van de vergaderingen van de Dijkstoel, waarin tot 1854 tevens opgenomen afschriften van ingekomen en uitgegane stukken, 1843 - 1944, 5 deel
Presentielijsten van de vergaderingen van het Gecombineerd College, 1850 - 1958, 2 deel
Registers van ontvangen akten die aan registratie onderhevig zijn, 1838 - 1860, 3 katern; 1 band
Ingekomen stukken, 1838 - 1940, 134 omslag
"Brievenboeken", registers van afschriften van uitgegane stukken, 1853 - 1943, 4 deel; 1 omslag
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken, 1940 - 1941, 3 omslag
Aanschrijvingen van het Provinciaal Bestuur, 1940 - 1956, 14 omslag