483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.1 Stukken van algemene aard


Bestanddelen
Register, houdende de notulen van de vergaderingen van de Dijkstoel en van het Gecombineerd College, waarin tevens opgenomen afschriften van ingekomen en stukken brieven, 1838 - 1843, 1 deel
Register, houdende de notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College, waarin tot 1854 tevens opgenomen afschriften van ingekomen en uitgegane stukken, 1843 - 1943, 7 deel
Register, houdende de notulen van de vergaderingen van de Dijkstoel, waarin tot 1854 tevens opgenomen afschriften van ingekomen en uitgegane stukken, 1843 - 1944, 5 deel
Presentielijsten van de vergaderingen van het Gecombineerd College, 1850 - 1958, 2 deel
Notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College en van de Dijkstoel, 1943 - 1948, 1 deel
Notulen van de vergaderingen van de Dijkstoel, 1948 - 1954, 1 band
Notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College, 1948 - 1954, 1 band
Notulen van de vergaderingen van het Gecombineerd College en van de Dijkstoel, 1955 - 1958, 1 band
Registers van ontvangen akten die aan registratie onderhevig zijn, 1838 - 1860, 3 katern; 1 band
Ingekomen stukken, 1838 - 1940, 134 omslag
"Brievenboeken", registers van afschriften van uitgegane stukken, 1853 - 1943, 4 deel; 1 omslag
Register van afschriften van uitgegane stukken van de dijkgraaf, 1881 - 1888, 1 deel
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgegane stukken, 1940 - 1941, 3 omslag
Agenda van de ingekomen stukken, beschreven onder het voorgaand nummer, 1940 - 1941, 1 deel
Aanschrijvingen van het Provinciaal Bestuur, 1940 - 1956, 14 omslag