483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.2.1.2 Bestuur


Bestanddelen
Reglementen van orde voor de vergaderingen van de Dijkstoel en het Gecombineerd College, 1937, 1 omslag
Provinciale aanschrijvingen inzake de zuivering van waterschapbesturen, 1945 en 1947, 1 omslag
Stukken betreffende de bezoldiging van bestuursleden, 1942 - 1956, 1 omslag
Aanschrijvingen van de Commissaris der provincie betreffende de uitsluiting van ambtenaren uit de openbare dienst wegens strafrechtelijke misdragingen, 1942 en 1943, 1 omslag
Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van de leden van de Dijkstoel, 1837 - 1956, 10 omslag
Processen-verbaal van de verkiezingen van hoofd-ingelanden, 1841 - 1853, 6 omslag
Kiezerslijsten, 1858 - 1943, 77 omslag
Processen-verbaal van de verkiezingen van hoofd-geërfden, 1858 - 1956, 38 omslag
"Liggers" der hectaretalen, uitmakende de grondslag voor de omslagheffing en de kiezerslijst, (ca. 1935 - 1958),