483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.2.1.4.1.5.1 Handhaving en vastlegging van rechten


Bestanddelen
Stukken betreffende het visrecht op de Waal bij de Ooij en in de wateren in de Ooij, uitgeoefend door Graaf van Bylandt, 1890 en 1895, 1 omslag
Stukken betreffende geschil met H.W. Felet naar aanleiding van zijn bewering dat hij eigenaar zou zijn van een gedeelte van het talud van de Ooijsebandijk, kadastraal bekend als Ooij sectie A nr. 345; met een kaartje, 1882 - 1883, 1 omslag
Stukken betreffende de grensscheiding tussen het door het Polderdistrict verkochte deel van het kadastrale perceel Nijmegen sectie A nr. 192 en een perceel van de Gemeente Nijmegen; met een kaartje, 1894, 1 omslag
Stukken betreffende het proces tegen Mr. W.E.J. baron van Balveren, heer van Ooij en Persingen, inzake het visrecht in de kolk bij "De Boonenkamp" , kadastraal bekend als Ooij sectie B nr. 192; met een kaart, 1914 - 1921, 1 omslag
Stukken betreffende de rectificatie van de kadastrale inschrijving van het perceel, kadastraal bekend als gemeente Ooij sectie D nr. 273, dat op naam staat van derden, maar eigendom is van het Polderdistrict; met een kaartje, 1889, 1913, 1 omslag
Stukken betreffende het aanbrengen van een grensafscheiding op de aanwas achter "De Achterste Zes Morgen", toebehorend aan de Polder, en de weide van A.W. Baron van Brienen; met een kaartje; met een notitie hierover uit 1893, 1853 en 1893, 1 omslag
Stukken betreffende het proces tegen P.R. Scheers over het eigendomsrecht op de aanwas in de Oude Waal tegen de Ooijsebandijk; met een kaartje; met aantekeningen hierover uit 1896, 1859 - 1860; 1896, 1 omslag
Stukken betreffende de rectificatie van de kadastrale tenaamstelling van eigendommen van het Polderdistrict, bekend als Ooij sectie A. nrs. 257, 259, 320, 427 en 431, sectie B nrs. 192 en 239 en sectie C nrs. 408 en 412, en Nijmegen sectie A nrs. 151, 170, 189 en 190, 1895, 1 omslag
Stukken betreffende de grensregeling met de Gemeente Nijmegen tussen de percelen, kadastraal bekend als Nijmegen sectie A nrs. 161, 223 en 153, 1950, 1 omslag
Onderhandse akte van grensscheiding tussen de Ooijsebandijk, toebehorend aan het Polderdistrict, en "De Middelwaard ", toebehorend aan de erven P.R. Scheers, kadastraal bekend als Ooij sectie A nrs. 252, 253 en 259; met een kaartje, 1900, 1 omslag
Stukken betreffende het proces tussen de Polder en het Oud-Burgeren Gasthuis over de grens tussen hun bezittingen bij de Warddam en de Oude Waal, 1868 - 1897, 1 omslag
Onderhandse akte van grensscheiding tussen het perceel, kadastraal bekend als Nijmegen sectie A nr. 225, eigendom van het Polderdistrict, en de rivier de Waal, eigendom van het Rijk; met kaart en bijlagen, 1950 - 1951, 1 omslag
Onderhandse akte van grensscheiding tussen de eigendommen van het Polderdistrict en van M. baron van Randwijck, gelegen in "De Randwijcksche Waard ", kadastraal bekend als Ooij sectie A nrs. 226, 386, 418, 426 en 427; met een kaartje, 1905, 1 stuk
"Oeverconstateringen", akten waarbij de grenzen tussen de eigendommen van het Polderdistrict en die van het Rijk worden vastgesteld; met kaartjes en bijlagen, 1898, 1 omslag
Onderhandse akte van grensscheiding met het Rijk betreffende de percelen, kadastraal bekend als Ooij sectie A nr. 659 en nr. 656, en de rivier de Waal, 1917, 1 stuk
Stukken betreffende de regeling van de schadevergoeding voor de, tengevolge van de sloop van een belendend perceel, ingestorte muur van het geërfdenhuis "De Circul van de Ooij " aan de Voerweg, 1899 - 1900, 1 omslag