483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.2.1.4.2 Polderlasten


Bestanddelen
Perceelregister bij de kaart van het Polderdistrict, opgemaakt door J.F. van Gelder, in tweevoud, (1838), 2 katern
"Kohieren" of leggers der bundertalen, later hectaretalen, tot invordering van polderlasten, (ca. 1838 - 1908), 7 deel
"Rollen" of kohieren van belastingplichtigen, 1838 - 1943, 97 katern
Indices op de "kohieren" of leggers der bundertalen, later hectaretalen, (ca. 1838 - 1898), 7 deel
Index op de legger der hectaretalen en op de kadastrale kaart, bevattende de namen der eigenaren en de aanbiedingen der percelen, ca. 1913 - 1942, 1 band
"Liggers" der hectaretalen, uitmakende de grondslag voor de omslagheffing en de kiezerslijst, (ca. 1935 - 1958), 2 band
Stukken betreffende het proces van de voormalige Buitenpolder "Erclecom", nu het Polderdistrict, tegen de N.V. Geldersche Credietvereeniging inzake de betaling van polderlasten over de grond, afgeticheld door de N.V. Jurgens Waalsteenfabrieken in liquidatie, 1943 - 1944, 1 omslag
Kohieren der belastingschuldigen, 1943 - 1958, 3 band; 3 omslag
Klassificaatstaat van de afdeling Erlecom; met kaarten, 1950, 1 omslag