483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.2.2.1.3 Vergunningen


Bestanddelen
Stukken betreffende vergunningen voor werken, voorwerpen of handelingen van of ten behoeve van derden in, langs of over de wegen, 1925 - 1957, 3 omslag
Stukken betreffende vergunningen voor werken, voorwerpen of handelingen van of ten behoeve van derden in, over of bij de waterkeringen, 1883 - 1958, 54 omslag
Stukken betreffende vergunningen voor werken, voorwerpen of handelingen van of ten behoeve van derden in, over of bij de wateren; met tekeningen, 1948 - 1958, 7 omslag
Stukken betreffende ontgrondingsvergunningen, verleend door Gedeputeerde Staten aan derden, 1954 - 1958, 13 omslag