2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.2 Betrekkingen tot andere lichamen en organen

Bereik en inhoud Zie voor het Alfabetisch repertorium op de besluiten van de prefect van het departement van de Bovenijssel, 1810-1812: Archief 1 Toegang 1 Inventaris van het Bestuurlijk Archief der stad Nijmegen, 1196-1815, inv. nr. 470.

Bestanddelen
Brief van de commissaris van de koningin in Gelderland betreffende de gedeeltelijke opheffing van de staat van oorlog en beleg, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende periodieke opgaven aan de provincie Gelderland, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de uitoefening van het Militair Gezag, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de subsidie voor de Nederlandse vereniging van gemeentebelangen, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het adres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de gemeenteraad om lid te worden van de vereniging, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het aannemen van een motie in de gemeenteraad, waarbij trouw en aanhankelijkheid wordt betuigd aan de koningin, 1918, 1 omslag
Correspondentie met het Militair Gezag over de verlening door deze instelling van vergunningen voor het houden van vergaderingen, 1918,
Alphabetisch repertorium op de besluiten van de prefect van het departement van de Monden van de Rijn, 1810 - 1812, 1 deel
Stukken betreffende de subsidieaanvraag van de Vereniging van directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland, 1919, 1 omslag
Vergaderstukken van het Militair Gezag, de burgemeester en de Raad van Vakcentrales, 1945, 1 omslag
Stukken betreffende verzoeken van de provincie om algemene aanschrijvingen door te geven aan de Doopsgezinde Gemeente, 1820 - 1866, 1 omslag
Brief van de gouverneur met de mededeling van het Koninklijk Besluit van 26 december nr. 1 betreffend een verplichte bijdrage uit de gemeentelijke inkomsten over 1828-1830 ten behoeve van de aankoop van een woning voor de tijdelijke gouverneur, 1829, 1 stuk
Stukken betreffende de in staat van oorlog verklaring van de vesting, 1830 - 1831, 1 omslag
Stukken betreffende de opheffing van de staat van oorlog van de vesting, 1839, 1 omslag
Stukken betreffende het verstrekken van statistische gegevens ten behoeve van de vervaardiging van een militaire topografische kaart van de provincie Gelderland, 1842 - 1844, 1 omslag
Brief van de gemeente Oss aan Gedeputeerde Staten van Noors-Brabant met de mededeling dat de door Gedeputeerde Staten toegezonden brief wordt teruggestuurd en dat van een aanmaning bij de gemeente niets bekend is, 1873, 1 stuk
Rouwbrief van het overlijden van C.B. van der Tak, directeur Gemeentewerken te Rotterdam, 1878, 1 stuk
Stukken betreffende het desgevraagd verstrekken van inlichtingen aan bepaalde instellingen over bepaalde personen, die aldaar solliciteerden naar een betrekking , 1905 - 1910, 1 omslag
Stukken betreffende het verzoek van A. Jansen te Hatert aan de commissaris van de Koningin om bemiddeling in een vermeend geschil met de gemeente, 1907, 1 omslag
Brieven van de opperbevelhebber van de Land- en Zeemacht betreffende het plan van de regering om de gemeente Nijmegen en Lent in staat van beleg te verklaren om te voorkomen dat schepen voor het buitenland worden verkocht en uitgevoerd, 1914, 1 omslag
12