2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.3.2 Begrotingen


Bestanddelen
Ontwerp-gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven met aantekeningen van wijzigingen; met bijlagen, 1871 - 1933 met hiaten, 50 band
Ontwerp-gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven met aantekeningen van wijzigingen; met bijlagen, 1925 - 1945, 30 band; 1 omslag
Losse ontwerp-gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven met aantekeningen van de wijzigingen; met bijlagen, 1871 - 1899, 6 omslag
Gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven, 1811 - 1860, 2 band
Gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven met vanaf 1853 memories van toelichting en stukken betreffende de opstelling, vaststelling en wijziging; met bijlagen, 1814 - 1945, 118 omslag; 5 band; 26 pak; 1 deel
Memories van toelichting op de gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven, 1815 - 1852, 4 band
Staten met specificaties van de bedragen in de gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven, 1814 - 1844, 7 band
Gebruik van de twee procent voor onvoorziene uitgaven op de gemeentebegroting van inkomsten en uitgaven ten dienste van het algemeen bestuur voor bepaalde objecten in de stad, 1820 - 1847, 1 omslag
Extracten uit het register van besluiten van gedeputeerde staten en andere stukken over de gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven, 1873 - 1878, 1 omslag
Afkeuring door gedeputeerde staten van de gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven over de jaren 1875 - 1878 en 1880 in verband met het opvoeren van de post 'Burgerlijk Armbestuur', 1874 - 1880, 1 omslag
Voorschriften voor de inrichting van de gemeentebegrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1910, 1931 - 1939, 1 omslag