2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.3.3 Rekeningen


Bestanddelen
Goedkeuring en vaststelling van de gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven, 1813 - 1945, 13 omslag
Gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven; met bijlagen, 1813 - 1945, 115 band; 1 omslag
Rendants-exemplaren van de gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven; met bijlagen, 1814 - 1853, 35 deel; 1 omslag
Administratieve gemeenterekeningen, opgemaakt tot vaststelling van de werkelijke inkomsten en uitgaven, 1816 - 1848, 1 band
Bijlagen bij de gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven, 1813 - 1945, 2 omslag; band; 13 stuk; 5 charter getransfigeerd; 8 charter
Losse bijlagen bij de gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven, 1813 - 1945, 8 omslag
Rekening van inkomsten en uitgaven van de burgemeesters vanaf 1816, 1830, 1 omslag
Rekening van inkomsten en uitgaven van de stedelijke ontvanger, 1831, 1 katern
Voorschriften voor de inrichting van de gemeentebegrotingen en rekeningen van inkomsten en uitgaven, 1910-1939,
Staten met overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de gemeenterekening, 1914 - 1921, 1 omslag
Verzamelstaten model J en K behorende bij de gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven, 1924 - 1945, 22 deel
Staten van door de gemeenteontvanger te vorderen posten, te verantwoorden in de gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven, 1939 - 1940, 1 omslag