2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.2 Voedsel- en drinkwatervoorziening


Bestanddelen
Brief van het college van burgemeester en wethouders van Groningen aan het gemeentebestuur om adhesie te betuigen aan het adres aan de koningin om een verbod te bepleiten van het slachten buiten het slachthuis, 1901, 1 omslag
Brief van W.F. Vrijaldenhoven over het keuren van vis, 1890, 1 stuk
De rol van de kring-gemeenten van de Keuringsdienst van Waren,
In- en uitvoer van slachtvee en vlees in verband met heersende veeziekten, 1879 - 1945, 1 omslag
Inning van rechten op grond van de Warenwet, 1942 - 1946, 1 omslag
Intrekking vergunningen melkvervoer door melkventers, geconstateerd door de Keuringsdienst van Waren, Keuringsgebied Nijmegen, 1943 - 1944, 1 omslag
Jaarverslag van de Commissie ter bevordering van het telen van voedingsmiddelen, 1917, 1 stuk
Kennisgevingen van diverse personen over het inkalken van eieren op grond van het Eierenbesluit, 1933 - 1944, 1 omslag
Keuring van en toezicht op eet- en drinkwaren, 1907 - 1909, 1 omslag
Klachten van twee personen over het onvoorzichtig te werk gaan van het personeel van de waterleiding bij proefspuiten, 1879 - 1880, 1 omslag
Maandstaten van de door de keurmeesters van vee, vlees of spek ontvangen keurlonen, 1842 - 1850, 1 omslag
Maandstaten van het Nijmeegse slachthuis met de aantallen keuringen en slachtingen, 1943 - 1945, 3 omslag
Maandstaten van ontvangen keurlonen door W. Leenders en A. Weijenhoven, keurmeesters van vee, vlees en spek, 1851 - 1854, 1 omslag
Onderzoek naar het drinkwater, 1867, 1 omslag
Onderzoek naar het gebruik van vlees van schapen lijdend aan de schapenziekte 'het ongans', 1854, 1 omslag
Onderzoek naar loodhoudend aardewerk, 1904, 1 omslag
Onderzoek naar vergiftigd vlees, 1898, 1 omslag
Opgave van de toestand en het gebruik van de waterleiding over 1894-1896 aan het Geneeskundig Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht te Arnhem, 1896, 1 omslag
Opgave van gegevens aan de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel voor de samenstelling van het jaarverslag over drinkwatervoorziening Rijnschepen, 1918, 1 omslag
Opgave van het aantal geslachte paarden en varkens aan de inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnsen, 1913 - 1914, 1 omslag