2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.2 Voedsel- en drinkwatervoorziening


Bestanddelen
Stukken betreffende het gebruik van conserveringsmiddelen in eet- en drinkwaren, 1909, 1 omslag
Stukken betreffende het onderzoek naar alcoholische dranken, 1909 - 1910,
Stukken betreffende het rechtsgeding tegen slager en voerman Mattheus Jansen te Bemmel over de doorvoer van vlees van Bemmel over Nijmegen naar Millingen en Ottersum, 1909 - 1916, 1 omslag
Stukken betreffende (het verbeteren van) de contole op slagerswinkels, 1910, 1 omslag
Stukken betreffende de afgekeurde melk van de coöperatieve kaasmakerij 'Onder ons' te Kekerdom, 1910, 1 omslag
Stukken betreffende algemene gegevens over onderzoeken welke door de gemeentelijke Keuringsdienst worden verricht, 1910 - 1914, 1 omslag
Stukken betreffende het keurgeld op mosselen, 1911, 1 omslag
Stukken betreffende het gebruik van keukenzout als conserveringsmiddel, 1911, 1 omslag
Stukken betreffende de onvoldoende koelcapaciteit van de koelmachine in het slachthuis en de gevolgen voor het bewaren van het slachtvlees, 1911, 1 omslag
Staten met gegevens van de analyse van het water uit pompen, 1912, 1 omslag
Brief van de directeur van het slachthuis betreffende de heffing van rechten en de wijze van verhuur aan slagers van koelruimtes, 1913, 1 stuk
Advies van het gemeentelijk slachthuis over het verkooptarief van ijs (koelijs), 1913, 1 stuk
Uitvoering van de Warenwet, 1913 - 1943, 1 omslag
Verzoekschrift van het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan het gemeentebestuur om een aantal boekjes af te nemen van de Nuts uitgave 'Wat zullen wij eten? Goede voeding in dure tijden' geschreven door M. Wittop Koning, 1916, 1 stuk
Stukken betreffende de herkeuring van diverse partijen worst, 1916 - 1918, 1 omslag
Jaarverslag van de Commissie ter bevordering van het telen van voedingsmiddelen, 1917, 1 stuk
Stukken betreffende de eventuele oprichting van een provinciale keuringsdienst van levensmiddelen, 1917 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting, exploitatie en subsidiëring van de Centrale Keuken; met tekeningen, 1917 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening aan de Coöperatieve Nijmeegsche Melkinrichting en Zuivelfabriek van een bouwvergunning voor het slaan van een wel met nortonpomp voor de voorziening in koelwater, met plattegrond, 1918, 1 omslag
Besluit van het College van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Verordening, houdende bepalingen betreffende de distributie van levensmiddelen, brandstoffen en huishoudelijke artikelen, waarbij de leeftijd voor het verkrijgen van bonboekjes wordt verlaagd naar één jaar, 1918, 1 stuk