2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.2 Voedsel- en drinkwatervoorziening


Bestanddelen
Stukken betreffende een toeslag op de vleesprijs, 1918, 1 omslag
Verslag van de gemeentelijke keuringsdienst van eet- en drinkwaren over 1918, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende het verzoek van H. Rijssenbeek om het keurgeld van vruchtenwijn te verlagen, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het verbod op in huisarbeid pellen van garnalen en mosselen in verband met bescherming van de volksgezondheid, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende klachten van de gezondheidscommissie over de kwaliteit van het water in de prise d'eau aan de Nieuwe Marktstraat en in heteumensoord, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de verordening op het gebruik van het terrein van het slachthuis, 1919 - 1920, 1 omslag
Stukken betreffende de huurverhoging voor de ruimtes in het slachthuis waar huiden en darmen worden gezouten, 1920, 1 omslag
Stukken betreffende het keuren van worst, 1920, 1 omslag
Stukken betreffende de broodverordening, 1920 - 1922, 1 omslag
Stukken betreffende de uitvoering van de Warenwet, 1921 - 1928, 1 omslag
Stukken betreffende het publiceren van de namen van de overtreders van de warenwet, 1922 - 1923, 1 omslag
Stukken betreffende de maandelijkse rapporten van de keuringsdienst van waren over verrichte onderzoeken, 1922 - 1924, 1 omslag
Stukken betreffende de aanpak van overtreders van de waterverordening, 1924 - 1935, 1 omslag
Registers van te ontvangen rechten op grond van de Warenwet, alfabetisch geordend op bedrijfsnaam, 1936 - 1946, 9 omslag; 2 deel
Registers van te ontvangen rechten op grond van de Warenwet, geordend op volgnummer belastingschuldigen, 1936 - 1946, 1 omslag
Stukken betreffende een voorstel van de plantagemeester [hoofd Beplantingen] om lindenbloesem te oogsten ten behoeve van het bereiden van thee, 1940, 1 omslag
Stukken betreffende de voorwaarden van het afvoeren van afgekeurd vlees, 1941 - 1944, 1 omslag
Stukken betreffende te volgen procedure bij het constateren van een voedselvergiftiging, 1942, 1 omslag
Stukken betreffende het vorderen van een aan de firma Dobbelman toebehorende loods in de Dr. Jan Berendsstraat ten behoeve van aaradppelopslag, 1942, 1 omslag
Inning van rechten op grond van de Warenwet, 1942 - 1946, 1 omslag