2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.2 Voedsel- en drinkwatervoorziening


Bestanddelen
Verslag van de gemeentelijke keuringsdienst van eet- en drinkwaren over 1918, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende de verlening aan de Coöperatieve Nijmeegsche Melkinrichting en Zuivelfabriek van een bouwvergunning voor het slaan van een wel met nortonpomp voor de voorziening in koelwater, met plattegrond, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende (de communicatie van) het verbod om aardappelen te gebruiken bij het stoken van sterke dranken, 1817, 1 omslag
Stukken betreffende klachten van de gezondheidscommissie over de kwaliteit van het water in de prise d'eau aan de Nieuwe Marktstraat en in heteumensoord, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een toeslag op de vleesprijs, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende het verbod op in huisarbeid pellen van garnalen en mosselen in verband met bescherming van de volksgezondheid, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende het toezicht op melk, 1875 - 1944, 1 omslag
Jaarverslag van de Commissie ter bevordering van het telen van voedingsmiddelen, 1917, 1 stuk
Besluit van het College van burgemeester en wethouders tot wijziging van de Verordening, houdende bepalingen betreffende de distributie van levensmiddelen, brandstoffen en huishoudelijke artikelen, waarbij de leeftijd voor het verkrijgen van bonboekjes wordt verlaagd naar één jaar, 1918, 1 stuk
Stukken betreffende de uitoefening van en de verordening op het afdoen en begraven van paarden en vee, 1840 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende het bekendmaken dat St. Nicolaasgoed beplakt met goud en/of zilverachtige stof nadelig is voor de gezondheid, 1853, 1 omslag
Stukken betreffende het toezicht op de kwaliteit van granen, 1841, 1 omslag
Maandstaten van de door de keurmeesters van vee, vlees of spek ontvangen keurlonen, 1842 - 1850, 1 omslag
Stukken betreffende enkele scheikundige onderzoeken naar voedsel, in het bijzonder suikerwaren, 1847 - 1869, 1 omslag
Stukken betreffende het verkopen en nuttigen van fruit, 1849 - 1917, 1 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar het gebruik van vlees van schapen lijdend aan de schapenziekte 'het ongans', 1854, 1 omslag
Stukken betreffende de keuring van en het toezicht op eet- en drinkwaren, 1907 - 1909, 1 omslag
Stukken betreffende het toezicht op de verkoop van groente en fruit op de markt, 1857, 1 omslag
Stukken betreffende de vermenging van anijszaad met zaden van de dolle kervel, 1860, 1 omslag
Verzoek van een aantal slagers tot intrekking van het verbod om op trottoirs vlees uit te stallen, 1865, 1 stuk