815 Gemeenten Druten, Puiflijk, Afferden en Deest 1810 - 1983


4.2.1.1 Ontwikkeling, opheffing


Bestanddelen
Gemeenteverslagen, 1960 - 1982, 3 omslag
Stukken betreffende de aanschaf van luchtfoto's van het grondgebied der gemeente, 1978 - 1979; met kaart, 1 omslag
Stukken betreffende de bemoeienis met de gemeentelijke herindeling van het Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal, resulterend in de samenvoeging met de gemeente Horssen per 1 januari 1984, 1968 - 1983; met kaarten, 3 omslag
Stukken betreffende de gemeentevlag en het gemeentewapen, 1950 - 1981; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de grenswijziging met de gemeente Wamel per 1 april 1962 in verband met de ruilverkaveling, 1958 - 1962; met kaarten, 1 omslag
Stukken betreffende de huisnummering, 1942 - 1982; met tekeningen, 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie en personeelsbezetting van de secretarie van de per 1 januari 1984 samen met Horssen te vormen nieuwe gemeente, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de reactie van het college van Burgemeester en Wethouders op de provinciale nota 'Groei- en verzorgingsproblematiek van de kleine kernen in Gelderland', 1973 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende de straatnaamgeving, 1942 - 1968, 1971 - 1983; met plattegronden, 2 omslag
Stukken betreffende de vaststelling van de nota 'De kleine kernen in de gemeente Druten', over de ontwikkeling van de kernen Afferden, Deest en Puiflijk, 1978 - 1981, 1 omslag
Statistische gegevens betreffende Druten, 1943 - 1951, 1 omslag
Stukken betreffende de gemeentelijke herindeling met de gemeente Horssen, 1983, 1 omslag