2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.20 Buitenlandse zaken

Bereik en inhoud Dit archief is nog in bewerking waardoor in deze inventaris nog niet van alle rubrieken de stukken zijn beschreven. Voor stukken over dit onderwerp zijn wel toegangen in de studiezaal van het archief beschikbaar of kunt u voor meer informatie bij de studiezaalmedewerker terecht.

Bestanddelen
Stukken betreffende de aanbieding van een gedenksteen door in de stad verblijvende Belgen, 1 omslag
Stukken betreffende de financiële verantwoording van het steuncomité voor Belgische en andere oorlogsslachtoffers, 1919, 1 omslag
Brief van de Economische Bond, afdeling Nijmegen, aan de burgemeester waarin zij zich uitspreekt tegen de annexionistische beweging in België, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende een inventaris van de vluchtelingenverblijven, 1919, 1 omslag
Telegrammen namens de minister van Koloniën met een verzoek aan familieleden van bepaalde militairen mee te delen, dat zij in Atjeh gewond zijn geraakt, 1905 - 1906, 2 stuk
Stukken betreffende de schenking van een maiszending door Zuid-Afrika aan Nederland, 1919, 2 stuk
Stukken betreffende feestelijkheden op 31 augustus en 1 september in verband met het sluiten van de vrede, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een inzameling van gelden voor het Nationaal Vredesfonds, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een verzoek tot deelneming aan een betoging voor de Nederlandse eenheid, 1919, 1 omslag