960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1 Dominicanenklooster te Nijmegen, 1672-1948


Bestanddelen
'Chronicon', historische aantekeningen voornamelijk over Nijmegen, door G.A. Meijer o.p. (314 + 17 + 35 blz. gebonden, cahierformaat) met inhoudsopgave, 1850 - 1900, 1 deel
Aantekeningen door S.P. Wolfs o.p. betreffende Broerenklooster Nijmegen, periode 1354 - 1595, z.j.,, z.j., 2 band
Broerenklooster 1292 - 1591: enkele kopieën van stukken uit deze tijd in map A, lade 'Nijmegen voor 1862', z.j., 1 omslag
Dominicanenstatie Jodengas 1672-1798: Rekeningen voor herstelwerkzaamheden 1749-1762. Aanstelling van Joan. Reggers o.p.als secundarius te Nijmegen 21 februari 1781 en enkele minder belangrijke stukken en notities in map A, lade 'Nijmegen voor 1862', 1672 - 1798, 1 omslag
'Dossier Huntjens' , 1e deel: diverse stukken betreffende statie, klooster, kerkelijke zaken tussen 1800 en 1811; in map B, lade "Nijmegen voor 1862', 1798 - 1813, 1 omslag
'Dossier Huntjens', 2e deel: Kopieën en notities van Ben. Huntjes o.p. ca. 1797, i.v.m. de kerkelijke moeilijkheden tijdens de Franse Revolutie (met inhoudsopgave, 18 stukken aaneen gehecht). Edicten e.d. voor de Oostenrijkse Nederlanden, 1779-1787 (geschreven en gedrukte stukken, aaneen gehecht) Notities over en kopieën van stukken betreffende Broerenkerk en Broerenklooster, gekopieerd 1929/1930, waarschijnlijk in verband met eigendomskwesties; in map C, lade 'Nijmegen voor 1862, 01/0000 - 1813, 1 omslag
Broerskerk en S. Dominicus Convent: diverse stukken en brieven in map D, lade 'Nijmegen voor 1862', 1814 - 1862, 1 omslag
Kroniek van het S. Dominicus-convent Nijmegen (1843 - 1948). Historische gegevens 1843 - 1884, overgaand in kroniek 1884 - 1916 kroniek 1924 - 1948 (opheffing). Vóórin: 'Liber memorialis parochiae', Oprigrting, vergroting en herstelling der parochiale kerk van den H. Dominicus te Nijmegen (met name over de verbouwing 1863 - 1869) folio-band, 1884 - 1948, 1 deel
Historisch overzicht 1292 - 1947 (enkele velletjes jaartallen). Gebouwen: aantekeningen, tekeningen, kranteartikelen e.d.. samen in stofmap 'Broerenklooster I', 1947, 1 omslag
Archiefstukken, correspondentie etc. 1862 - 1948, waarin o.a.: Goederen van het convent van Düsseldorf in deposito bij het convent te Nijmegen, 1875. Brieven en stukken c.a. 1862 - 1900, o.a. betreffende priorskeuzen, parochiegrenzen. Verslagen en correspondentie 1900 - 1944. Communiteit in de Hertogstraat 1945 - 1948 Stofmap in doos 'Broerenklooster I', 1862 - 1948, 1 omslag
Plannen voor een omlijsting van een Mariabeeld in een nis in de gevel van de Broerenkerk te Nijmegen, ca. 1930 - 1935, door architect Charles Estourgie Sr. (overl. 1952); (niet uitgevoerd, zie toelichting); envelop in doos 'Broerenklooster II', 1930 - 1935, 1 omslag
Liquidatie van kerk en klooster, archiefstukken, 1945 - 1950, 2 omslag
Catalogus van de bibliotheek v.h. S. Dominicus-klooster te Nijmegen, tot ca. 1910, [tot circa 1910], 1 deel
Rekeningen en bestellingen van de bibliotheek, 1881 - 1894, 1 deel
Beeld van S. Thomas van Aquino door Aug. Falize: 4 foto's van kleimodel en 2 schetsen + 4 blauwdrukken van voetstuk, z.j., 1 omslag