960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1 Dominicanenklooster te Nijmegen, 1672-1948


Bestanddelen