747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


2.2.2.09 Verkeer en vervoer. Telecommunicatie


Bestanddelen
Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten met de NV. Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij inzake de exploitatie van de elektrische straatverlichting, 1926, 1929, 1935, 1 omslag
Stukken betreffende de oprichting en exploitatie door G. Companjen van een radiodistributiebedrijf voor Ubbergen, Beek en Berg en Dal, 1927 - 1935, 1 omslag
Brief van de Nijmeegse Vereniging voor Natuurschoon aan de minister van Sociale Zaken, waarin bezwaar wordt aangetekend tegen de plannen voor de aanleg van een verkeersweg tussen de Groesbeekse- en de Berg en Dalseweg ten zuiden van Nijmegen; met geleidebrief, 1935, 2 stuk
Stukken betreffende het oplossen van de verkeersgevaarlijke toestand, veroorzaakt door de laag over de dijk scherende wieken van de Thornse Molen; met tekeningen en foto, 1935, 1 omslag
Vergunningen aan diverse natuurlijke en rechtspersonen voor het leggen van buizen in wegen, 1921-1927,
Stukken betreffende pogingen tot de aanleg in werkverschaffing van een verbindingsweg (Kasteelselaan) tussen de bestaande Rijksstraatweg en de nieuw aan te leggen weg Nijmegen-Duitse grens; met kaarten, 1933 - 1935, 1 omslag
Stukken betreffende wegen, waterovergangen en voetpaden, 1925 - 1935, 8 omslag