357 Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Nijmegen 1817 - 1997


1.2.2.1.2 Kweekschool


Bestanddelen
Prospectus, 1912, 1 stuk
Reglement tot regeling van de rechtspositie van de directeur en de leraren, 1932, 1 katern
Brief van de Nutscommissie voor Onderwijs van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen betreffende het al dan niet inrichten van een voorbereidende klas aan de kweekschool en opheffing van de zevende klas van de lagere school, (1925), 1 stuk
Correspondentie met het Ministerie van Onderwijs, Kunsten & Wetenschappen en de inspectie inzake de liquidatie van de kweekschool, 1936, 1 omslag
Circulaire aan de ouders van leerlingen over de opheffing van de kweekschool, 1936, 1 stuk