747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.2.2.1.2.2.6 Leuth


Bestanddelen
Bestemmingsplan dorp Leuth Deelplan 1 (procedure gestopt, vervallen), 1977 - 1980, 1 omslag
Stukken betreffende de eerste partiële herziening van het plan van uitbreiding, regelende in hoofdzaak de bestemming van een terrein gelegen nabij het dorp Leuth van de gemeente, met tekeningen, 1961 - 1964, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan voor de gronden in de omgeving van de meester Pontenstraat te Leuth, met tekeningen, 1969 - 1973, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan voor de gronden in de omgeving van de Korenbloemstraat en de Steenheuvelsestraat te Leuth, met tekeningen, 1969 - 1973, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan voor de gronden Kapittelweg / Erlecomseweg, met tekeningen, 1971 - 1974, 1 omslag
Stukken betreffende de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan Dorp Leuth, omgeving Reusensestraat, met tekeningen, 1971 - 1975, 1 omslag
Stukken betreffende de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het bestemmingsplan voor gronden gelegen tussen de Kapitteldijk en de Erlecomseweg, met tekeningen, 1972 - 1973, 1 omslag
Uitwerkingsplan voor een agrarisch bouwperceel aan de Botsestraat te Leuth ten behoeve van A.A. Thunnissen, met tekeningen, 1977 - 1978, 1 omslag
Stukken betreffende het bestemmingsplan Leuth Noord-Oost, met tekeningen, 1979 - 1989, 2 omslag
Stukken betreffende het bestemmingsplan Leuth, tweede fase, met tekeningen, 1980 - 1983, 1 omslag
--
Stukken betreffende het bestemmingsplan Leuth, deelplan III, inzake bouwplan voor een woning in de Reusensestraat,, 1985 - 1987,
--
Stukken betreffende het bestemmingsplan Leuth, deelplan I, Annahoeve, Botsestraat 5, 1985 - 1986,
--
Stukken betreffende het bestemmingsplan Leuth, deelplan IV, inzake herbestemming van een pand in de Reusensestraat, 1985 - 1987,
--
Stukken betreffende het bestemmingsplan Leuth, omgeving mr. Pontenstraat, herziening I, inzake uitbreiding van bedrijfsruimte aan de Steenheuvelsestraat,, 1981 - 1987,
Uitwerkingsplan voor een agrarisch bouwperceel aan de Botsestraat te Leuth ten behoeve van G.J.M. Helsloot, met tekeningen, 1981 - 1982, 1 omslag