174 Wethouder J.H. Graadt van Roggen over de uitleg van de stad 1852 - 1905


5 Eigendommem


Bestanddelen
Stukken betreffende het exploitatieplan der bossen van de Gemeente; met een tekening, 1893 - 1897, 1 omslag
Stukken betreffende de erfpachtsgronden en de verandering van tijdelijke in eeuwigdurende pacht, 1893 - 1898, 1 omslag