867 Gemeente Appeltern 1818 - 1983


1.1.2.2.1.1.4 Maasbommel


Bestanddelen
'Oorspronkelijke aanwijzende tafel' (OAT) van de kadastrale gemeente Maasbommel, register met gegevens over kadastrale percelen en de rechthebbenden, ingedeeld naar perceel, 1833, 1 deel
'Suppletoire aanwijzende tafel' (SAT) van de kadastrale gemeente Maasbommel, register met gegevens over wijzigingen in kadastrale eigendommen, ingedeeld naar perceel, 1836 - 1863, 1 deel
Stukken betreffende veranderingen in de bebouwde eigendommen binnen de kadastrale gemeente Maasbommel, 1886 - 1925, 1 omslag
Perceelsgewijze leggers van de kadastrale gemeente Maasbommel, waarin onder één hoofd alle percelen zijn geboekt die toebehoren aan dezelfde rechthebbende(n), 1902 - 1973, 4 deel
'Alfabetische naamlijst' op de perceelsgewijze leggers van de kadastrale gemeente Maasbommel, 1896 - 1970, 1 deel