1308 Stichting Centrale Antenne Inrichting (CAI) Bemmel (1975) 1977 - 1990 (1993)


1 Archief


Bestanddelen
Stukken betreffende de oprichting, ontbinding en liquidatie van de stichting door de gemeente Bemmel en Woningbouwvereniging St. Joseph, 1977 - 1993, 1 omslag
Jaarstukken, 1978 - 1990, 3 omslag
Meerjarenbegrotingen 1988-1997 en 1988-2000, 1988, 1 omslag
Vergaderstukken van het bestuur, 1977 - 1983, 3 omslag
Stukken betreffende de aanleg van een mast, ontvangststation en kabels, 1979 - 1988, 5 omslag
Stukken betreffende aansluitingen van woningen op het centrale antenne systeem, 1978 - 1985, 3 omslag
Stukken betreffende de exploitatie van het centraal antenne systeem, 1978 - 1991, 2 omslag
Stukken betreffende advisering door de Stichting Adviesbureau voor Telecommunicatie (ATEL) over de aanleg en exploitatie van de centrale antenne inrichting in de hoofdkern van Bemmel en plan het Hoog, 1975 - 1984, 3 omslag
Stukken betreffende de controle op het financieel beheer, 1978 - 1990, 1 omslag
Grootboeken van inkomsten en uitgaven, 1979 - 1986, 5 deel
Stukken betreffende de overdracht van het centraal antenne systeem aan de bv Nederlandse Kabel Exploitatie Maatschappij (CAI-NKM), 1988 - 1990, 2 omslag