756 Gemeente Heumen (1668) 1807 - 1980


1.2.3.3.3.2 Registratie van de bevolking


Bestanddelen
Staten, houdende opgave van gegevens per wijk over het aantal huizen en het aantal daarin wonende personen, circa 1890 en 1899, 1 omslag
Stukken betreffende de 7e Algemene Tienjarige Volkstelling, 1889 - [1890], 1 omslag
Staten en tellijsten, houdende gegevens betreffende het bevolkingsverloop, gespecificeerd naar geboorte, huwelijk en echtscheiding, sterfte, religie, vestiging en vertrek; met bijlagen, 1890 - 1902, 13 omslag
Stukken betreffende de aanvraag van nationaliteitsbewijzen en reispassen, 1880, 1894 - 1898, 1901 - 1902, 1906 - 1908, 1911, 1 omslag
Registers van aangevraagde bewijzen van Nederlanderschap, 1890 - 1899, 2 katern
"Bewijzen van Nederlanderschap", 1900 - 1910, 1914, 1 omslag
12