1081 Dienst voor Sport, Recreatie en Cultuur van de gemeente Wamel 1974 - 1983


1.2.1 Sport


Bestanddelen
Stukken betreffende uitbreiding en renovatie van zwembad De Hoge Zevend; met tekeningen, 1974 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende het vaststellen van gebruiksregels voor het zwembadcomplex, de sportzaal annex ontmoetingscentrum en de dorpshuizen te Beneden-Leeuwen en Boven-Leeuwen, 1975 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende het verbeteren van de waterzuiveringsinstallatie van het buitenzwembad van De Hoge Zevend, 1976 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de organisatie van het schoolzwemmen, 1976 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende het nemen van energiebesparende maatregelen bij zwembad De Hoge Zevend, 1977 - 1982, 1 omslag
Stukken betreffende het 'Zwembadrapport', waarin de zwembadcommissie een advies uitbrengt ter verbetering van het rendement van beide zwembaden, 1978 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de instelling van de commissie Evaluatie 'Zwembadrapport' (CEZ) en het opstellen van de 'Nota Raadscommissie Zwembad', betreffende de toestand van de bassins van het buitenzwembad van De Hoge Zevend, 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de viering van het 10-jarig bestaan van zwem- en polovereniging Aqualeon door middel van een recreatiesportweek, 1979 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende de exploitatie van een nieuwe gymzaal aan de Lakenstraat 31 te Wamel; met tekening, 1979 - 1982, 1 omslag
Notulen van de Kleine Zwembadcommissie, bestaande uit de burgemeester c.q. wethouder, het hoofd van de dienst Sport, Recreatie en Cultuur en de chef badmeester, 1979 - 1983, 1 omslag
Notulen van de commissie Evaluatie Zwembadrapporten (CEZ) betreffende het 'Zwembadrapport' en de 'Nota Raadscommissie Zwembad', 1979 - 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de overname en exploitatie van de gymzaal te Boven-Leeuwen van de stichting voor kleuter- en gewoon lager onderwijs te Wamel, 1979 - 1983, 1 omslag