510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


1.13 Nederduits-gereformeerde gemeenten Neerbosch, Hatert, Hees en Weurt

Bereik en inhoud De Nederduits-Gereformeerde gemeente Neerbosch was gecombineerd met die van Hatert en Hees. Hieraan werd in 1738 Weurt toegevoegd. De doop- en trouwboeken bevatten aantekeningen betreffende deze vier kerspelen.
Zie met betrekking tot huwelijken ook de inv.nrs. 1233-1252 en 1261-1263.

Bestanddelen
Contra-trouwboek, 1772 - 1835, 1 deel
Register van in Neerbosch begraven doden 1801-1810, met ingehecht een afschrift van een opgave van de doodgraver aan de maire van Nijmegen over 1797-1801, 1797 - 1810, 1 deel
Opgave van in Hatert begraven doden, door de doodgraver aan de maire van Nijmegen, 1796 - 1810; met verbetervonnis 1823, 1 deel
Doop- en trouwboek van Hees en Neerbosch, met doopinschrijvingen van 1622-1670 en trouwinschrijvingen van 1620-1655, [circa 19e eeuw], 1 doos
Registers van in Hees begraven doden, 1759 - 1812, 3 deel
Doopboeken, 1670 - 1811, 2 deel