510 Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (RBS) 1592 - 1835


1.14 Rooms-Katholieke statie Neerbosch, Hatert, Hees en Weurt

Bereik en inhoud De statie te Neerbosch omvatte ook Hees en Hatert. In 1725 werd daarbij Weurt gevoegd, dat echter in 1797 een zelfstandige gemeente werd.
Zie met betrekking tot huwelijken ook de inv.nrs. 1233-1252 en 1261-1263.

Bestanddelen