960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.1 Officier van Justitie te Nijmegen


Bestanddelen
Missives en circulaires, ingekomen bij Mr. W.S.J. Moorrees in diens hoedanigheid van respectievelijk procureur des konings, keizerlijk procureur en hoofdofficier te Nijmegen, 09/05/1809 - 31/12/1811, 3 omslag
Brievenprotocol, houdende de minuten van uitgaande brieven van Mr. W.S.J. Moorrees als hoofdofficier te Nijmegen, sedert 30 september 1811 door hem voortgezet als rechter van instructie in het arrondissement Nijmegen, 1810 augustus 21 - 1813 mei 21,
Missives van de procureur-generaal bij het keizerlijk gerechtshof te Brussel, ingekomen bij de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1814, 4 omslag
Missives van de procureur impérial-criminel van het departement van de Monden van de Rijn te 's-Hertogenbosch, ingekomen bij de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 - 1813, 3 omslag
Missives van de prefect van het departement van de Monden van de Rijn te 's-Hertogenbosch, ingekomen bij de keizerlijke proceur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 16 september - 30 december 1811, 13 mei - 18 september 1812, 1 omslag
Brievenprotocol, houdende de minuten van uitgaande brieven van de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1811 juni 14 - 1812 december 31, 1 deel
Brievenprotocol, houdende de minuten van uitgaande brieven van de keizerlijke procureur bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1813 jul 15 - dec 10, 1 deel
Stukken betreffende een strafproces inzake mishandeling gepleegd door twee chirurgijns (Johannes Thiebout en Godfried Wagter) en een sergeant-majoor (Jan Coenraad IJhle) bij het militair hospitaal van het garnizoen Nijmegen te Doddendaal, gevoerd voor de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen en ingekomen bij de officier van justitie te Nijmegen. De mishandelde P. den Doctor, 1815 feb 4 - 1815 apr 26,
Proces-verbaal wegens een gepleegde diefstal ten huize van Willem Wegh, met een begeleidend schrijven van de burgemeester van Bemmel aan de officier van justitie bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijmegen, 1837 dec 7 - 8, 1 omslag