960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.3.2 Voluntaire rechtspraak


Bestanddelen