960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.5 Rechtbank van enkele politie te Nijmegen


Bestanddelen